A klasės įmonės (metinė apyvarta nuo 10 000 iki 30 000 EUR)