A+++ klasės įmonės (metinė apyvarta nuo 1 mln EUR)

"UTU" UAB (2018 - 2019)

UAB "Litbygas" (2018 - 2019)

UAB "SIDERITAS" (2018 - 2019)

UAB "SVALEX" (2018 - 2019)

A++ klasės įmonės (metinė apyvarta nuo 200 001 iki 1 mln EUR)

MB "Miškai" (2018 - 2019)

UAB "ABTECH LT" (2018 - 2019)

UAB "Daugintra" (2018 - 2019)

UAB "ELDINA" (2018 - 2019)

UAB "GPS partneris" (2018 - 2019)

UAB "Ketra" (2018 - 2019)

UAB "Kimona" (2018 - 2019)

UAB "LEMANDA" (2018 - 2019)

UAB "Lentransa" (2018 - 2019)

UAB "Lineira" (2018 - 2019)

UAB "LITHWAY" (2018 - 2019)

UAB "Merinta" (2018 - 2019)

UAB "Scorify" (2018 - 2019)

UAB "Transboltis" (2018 - 2019)

UAB Senas miškas (2018 - 2019)

A+ klasės įmonės (metinė apyvarta nuo 30 001 iki 200 000 EUR)

MB EGMANTA (2018 - 2019)

UAB "AA Valda" (2018 - 2019)

UAB "Aspidontas" (2018 - 2019)

UAB "Biovalda" (2018 - 2019)

UAB "Dygis" (2018 - 2019)

UAB "EKOTVARKA" (2018 - 2019)

UAB "Finauda" (2018 - 2019)

UAB "Glasgas" (2018 - 2019)

UAB "JTG projektai" (2018 - 2019)

UAB "LKTB" (2018 - 2019)

UAB "Lumareta" (2018 - 2019)

UAB "Nagų stilius" (2018 - 2019)

UAB "NARDUS" (2018 - 2019)

UAB "NUVIS" (2018 - 2019)

UAB "Renipsuma" (2018 - 2019)

UAB "Sistemita" (2018 - 2019)

UAB "TAV prekyba" (2018 - 2019)

UAB "TRANSLUKTA" (2018 - 2019)

UAB DESORTA (2018 - 2019)

UAB NECT (2019)

UAB Tomjura (2018 - 2019)

A klasės įmonės (metinė apyvarta nuo 10 000 iki 30 000 EUR)