Atvirų duomenų platformos www.abalt.lt (toliau – ABALT) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato ABALT pateiktos informacijos naudojimosi, informacijos teikimo ir papildymo ABALT tvarką bei sąlygas, kurių laikytis privalo visi besinaudojantys ABALT paslaugomis.

 • ABALT pateikiami apdoroti bei susisteminti atvirieji duomenys, reikalingi įmonės vertinimui. Nemokamai prieinami ekspertų sukurti sprendimai: automatinis kredito limitas, kredito reitingas, įmonės vertė,  išvestiniai finansiniai rodikliai ir kiti duomenys.
 • ABALT teikiamų duomenų valdytojas yra UAB „ABALT“. 
 • ABALT vartotojas savarankiškai pasirenka, kokio lygio informacija ir kokia paskyra jam reikalinga (registruotis ar ne).
 • ABALT vartotojas sutinka, kad ABALT gali su juo susisiekti jo nurodytais kontaktais, atsiųsti naujienlaiškį ar naujų paslaugų pristatymą. 
 • ABALT vartotojas naudoja ABALT duomenis tik turėdamas teisėtą interesą. 
 • Asmenys, pateikiantys kontaktinę informaciją ABALT, atsako už jos tikslumą ir sutinka, kad ši informacija bus platinama viešai.
 • ABALT pateikiama informacija yra surinkta iš oficialių ir patikrintų šaltinių: Juridinių asmenų registro, VMI, VSDFV SODRA, UAB “SCORIFY” ir kt.
 • ABALT atsako už tai, kad informacija, kaupiama ABALT platformoje atitiktų pirminio šaltinio pateiktą informaciją.
 • Vartotojas privalo naudotis ABALT duomenimis asmeniškai, negali panaudoti savo duomenų rinkmenos, sistemos ar platformos kūrimui ar teikimui tretiesiems asmenims.
 • Draudžiama ABALT pateiktą informaciją kopijuoti ar kitaip viešai platinti be raštiško ABALT savininko leidimo. Vartotojui pažeidus Taisyklėse numatytas duomenų naudojimo sąlygas, ABALT turi teisę užblokuoti vartotoją bei IP adresą, iš kurio vartotojas jungėsi prie ABALT.
 • Vartotojas sutinka atlyginti žalą ABALT, kilusią dėl neteisėto naudojimosi ABALT platforma bei paslaugomis nesilaikant Taisyklių. 
 • Visi ABALTpaslaugų pavadinimai, logotipai ir prekės ženklai priklauso ABALT ar asocijuotoms bei dukterinėms įmonėms ir gali būti naudojami tik gavus išankstinį ABALT leidimą.
 • Visi tekstai, grafika, piktogramos, programinė įranga ir t.t. priklauso ABALT arba ABALT partneriams ir yra saugomi autorių teisių įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų.
 • Neteisėtas ABALT paslaugų ar jų dalių kopijavimas, platinimas ar viešas teikimas pažeidžia autorių teisių įstatymus ir gali užtraukti baudžiamąsias ir civilines sankcijas.
 • Vartotojas privalo saugoti savo vartotojo vardą ir slaptažodį  ir negali jo atskleisti kitiems. Vartotojas yra atsakingas už visą veiklą, vykdomą naudojant jam priklausantį vartotojo vardą ir slaptažodį. 
 • Vartotojas privalo nedelsdamas informuoti ABALT apie bet kokį neteisėtą vartotojo vardo ir slaptažodžio naudojimą.
 • ABALT turi teisę bet kuriuo metu perduoti savo teises ir pareigas tretiesiems asmenims be išankstinio vartotojo sutikimo.
 • ABALT pasilieka teisę uždaryti vartotojo el. pašto paskyrą, jei ji nebuvo aktyvi ilgiau negu 12 mėn. 
 • ABALT Taisyklės gali būti keičiamos be atskiro perspėjimo. Taisyklės peržiūrimos pradėjus teikti papildomą informaciją ar paslaugas ABALT, taip pat pasikeitus informacijos teikimui aktualiam teisiniam reglamentavimui, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus.
 • Vartotojai ir lankytojai, nesutinkantys su šiomis Taisyklėmis, turi uždaryti ABALT portalo langą ir nesinaudoti ABALT teikiamomis paslaugomis/informacija. Preziumuojama, kad asmenys, besinaudojantys ABALT teikiamomis paslaugomis/informacija, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų lankytis.
 • Taisyklės patvirtintos 2020-10-05.
 • Dėl duomenų patikslinimo ir kitų klausimų kreipkitės el. paštu [email protected].
 • Visi pageidavimai, pasiūlymai, skundai, pranešimai priimami el. paštu: [email protected].