ES investicijos padės „Abalt“ ir „Fintegry“ prognozuoti mažų ir vidutinių įmonių riziką pasitelkiant internetinės paieškos duomenis

UAB „Fintegry“ kartu su partneriu UAB „Abalt“ įgyvendina iš dalies ES lėšomis finansuojamą projektą „UAB "Fintegry" MTEP veiklų, reikalingų mašininio mokymosi modelių sukūrimui, vykdymas“. Projekto metu bus sukurta unikali įmonių kredito rizikos vertinimo sistema pagal lankytojų duomenis bei patikras informaciniuose portaluose.

Šiuo metu rinkoje nėra tokios ar panašios sistemos, kuri analizuotų lankytojų elgesį įmonių paieškos sistemose ir remiantis jų elgesiu prognozuotų kylančią kreditavimo riziką.  Sistema bus lengvai prieinama įmonių paieškos sistemos lankytojams, toks sprendimas palengvins, atpigins, padidins įmonių kredito rizikos vertinimo kokybę, paskatins konkurenciją rinkoje, leis eksportuoti šią novatorišką paslaugą užsienio rinkose. 

Kuriamas sprendimas leis operatyviai vertinti jaunų įmonių mokumo riziką bei atspindės socialinės bei verslo aplinkos požiūrį į konkrečią įmonę bei jos ekosistemą. Mažoms įmonėms dėl to atsiras daugiau kreditavimosi galimybių, o kredito rizikos vertinimo įrankiai bus labiau prieinami. Sprendimas teiks rekomendacijas, o ne siūlys didelį kiekį sunkiai interpretuojamų duomenų, prognozių tikslumą užtikrins inovatyvūs dirbtinio intelekto bei mašininio mokymosi metodai. 

Iš viso projekto biudžetas 940 tūkst. Eur – iš Europos regioninės plėtros fondo pagal ES investicijų programos priemonę „Eksperimentas“ projektui skirta 660 tūkst. Eurų, projekto autorės į projektą dar investuos 280 tūkst. Eurų savo lėšų.

Bendra projekto trukmė yra treji metai. Projektas pradėtas įgyvendinti 2020 m. vasarį, o jį planuojama pabaigti 2023 m. liepą.